logotng

Written by Super User on . Hits: 769

PROBLEMATIKA UPAYA HUKUM LUAR BIASA PENINJAUAN KEMBALI (PK) PADA PERKARA PERCERAIAN DI PERADILAN AGAMA

Oleh: Taufik Rahayu Syam

A. Pendahuluan

Tiap manusia mempunyai sifat, watak dan kehendak sendiri-sendiri. Seringkali keperluan itu searah serta berpadanan satu sama lain, sehingga dengan kerjasama tujuan manusia untuk memenuhi keperluan itu akan lebih mudah dan lekas tercapai. Akan tetapi, seringkali kepentingan-kepentingan itu berlainan bahkan ada juga yang bertentangan, sehingga menimbulkan pertikaian yang mengganggu keserasian hidup bersama. Dalam hal ini orang atau golongan yang kuat menindas orang atau golongan yang lemah untuk menekankan kehendaknya.

Selengkapnya klik disini : Download

Selamat Datang